Dnes je
 

Smyčky


Zpět na obsah

Smyčkou, coby jistícím prostředkem, se obecně v horolezectví nazývá krátké lano či popruh spojený uzlem nebo švem do uzavřeného okruhu.

V přeneseném, vedlejším významu slova se tak ale nazývají všechny krátké lanové nebo popruhové části horolezecké výzbroje (krátké 1 – 2 m kusy lana, popruhu či pomocné šňůry), ať už jsou či nejsou svázané uzlem do okruhu.

Mimo to se smyčkou ještě nazývají pevná oka vytvořená uzlem na laně, ale to nemá nic společného s jistícím prostředkem. O smyčkách vázaných uzlem na laně viz.stránka Uzly.

Různými rafinovanými způsoby provázání či prošití lze docílit jiných tvarů, než jen okruhu. Smyčky mohou být spleteny do tvaru osmičky, či jen pramenu lana (popř. popruhu) se dvěma uzavřenými oky na koncích (např. expreska).

Podle kritéria konstrukce rozdělujeme smyčky na tyto druhy:

  • lanová (může být jak z části dynamického lana, tak i statického lana, pomocné šňůry)
  • popruhová (jednoduchý popruh nebo dutý popruh)
  • expreska

Dále rozdělujeme smyčky podle kritéria použití:

  • smyčka obvodová - slouží na obchvácení předmětu (např. skalního hrotu), nebo spojení libovolných dvou částí čehokoliv
  • smyčka spárová - musí na ní být navázaný uzel, který se zakládá do skalních puklin, spár; Takto se smyčka používá k tvorbě jistícího bodu v terénu. Puklina se musí pod založeným uzlem ve směru předpokládaného zatížení zužovat tak, aby jí uzel neprošel. Do oka smyčky trčícího ven z pukliny se pak cvaká karabina - více na stránce Postupové jištění.

Jak jsou smyčky dlouhé?

Zdánlivě banální otázka. Ale v této záležitosti vládne zmatení jazyků. Délka smyčky se může brát jako "délka pramene lana či popruhu" (tak se to běžně chápe v obchodech, kde si člověk kupuje odměřený kus lana/popruhu z cívky). Také se ale může chápat délka smyčky "po spojení do okruhu při napnutí" (což člověka zajímá především při akci, při tvoření jištění v terénu). Hovoří-li se tedy o délce smyčky, měl by člověk ve své řeči jasně určit, zda má na mysli "jednopramennou délku", či "délku uzavřené smyčky".

Konstrukce popruhů

Existují dva druhy popruhů - a) ploché, b) duté

Je-li popruh vyroben ze stejného materiálu, tak dutý je vždy pevnější, než plochý. U dutého popruhu je lepší, když je konstruován tzv.spirálovitě. To jest, že pramen vláken plynule přechází z jedné strany popruhu přes jeho hranu na druhou stranu popruhu. Jinou variantou konstrukce dutého popruhu je postranním sešitím spojení dvou plochých popruhů. Takové spojení je méně odolné, snadno se párá.

Materiál smyček

Smyčky pro horolezectví jsou většinou vyráběny ze stejného materiálu jako lana, tedy z polyamidu (PAD). Nicméně mohou být i z jiných materiálů, a tak je v obchodě dobré si vždy ověřit, z čeho jsou smyčky vyrobeny. Tabulka - druhy umělých vláken:

název

vlastnosti

Polyamid (PAD)

Pevnost v tahu, elastičnost. Poměrně malé náklady na výrobu, takže je levný. Voda způsobuje menší pokles nosnosti. Rozpouští jej kyseliny. Škodí mu sluneční a především UV záření. Taje při teplotě větší 150°C.

Polyester (PES)

Pevnost v tahu, elastičnost. Voda jej neovlivňuje. Odolnější proti odření o skálu. Škodí mu sluneční a UV záření. Rozpouští jej alkalické roztoky. Taje při teplotě větší 150°C.

Polypropylen (PP)

Pevný v tahu, elastický. Hmotnostně lehký, plave ve vodě. Výrazně mu škodí sluneční a UV záření! Nižší odolnost proti teplu, taje při teplotě menší 150°C.

Aromatické polyamidy -neboli Aramidy (KEVLAR; NOMEX, atd.)

Vysoká pevnost v tahu, např. šňůra o průměru 5,5 mm vydrží 18 kN (což by vydrželo lano z PAD o průměru 11 mm). Není elastický. Výrazně ztrácí pevnost při ohýbání (v uzlech, při slaňování). Je cenově drahý. Vydrží teplotu i přes 150°C.

Orientovaný polyetylén (PE)

Maximálně pevný v tahu, např. šňůra o průměru 5,5 mm vydrží cca 22 kN. Škodí mu teplo, taje už při teplotách o něco vyšších jak 100°C.

SPECTRA

Pouze pro popruhy. Vyšší pevnost v tahu. Odolný proti chladnému oděru (např. o skálu). Nižší teplota tání, pozor na přepálení třením!

Přepálení smyčky

Jistící smyčka se nikdy nesmí dostat do kontaktu s pohybujícím se zatíženým lanem, či jinou pohybující se zatíženou smyčkou!!!

Třením mezi lanem a smyčkou se uvolňuje značné teplo. Je-li lano navíc zatíženo (lezcem), tření se ještě více zvětšuje, a s ním i vzrůstá teplota. Takže na smyčku zároveň působí tlak i teplo. Polyamid, což je materiál ze kterého jsou lana a smyčky vyrobeny, není nijak teplotně odolný a poměrně lehce se přepálí.

Nejčastěji toto nebezpečí může nastat při lezení s horním jištěním, kdy je jako horní vratný bod použita smyčka (obr.21). Pokud je lano vedeno přímo přes smyčku, tak po odsednutí lezce do takovéhoto jištění a zahájení spouštění dolů jističem, se může smyčka po několika vteřinách přepálit.

Aby se tomu zabránilo, musí se mezi lano a smyčku vložit karabina. A jelikož se pro výše uvedený příklad má jednat o vratný bod (jištění) pro lezení s horním jištěním, je nutné, aby to byla karabina s pojistkou.

Zpět nahoru
Zpět na obsah
 

Mireček company (2000-2006)