Dnes je
 

Karabiny


Zpět na obsah

Části karabiny, s obyčejným zámkem, pojistkou , která není vybavena systémem KEY-LOCK

k_celek.gif (7207 bytes)Základní část karabiny je její TĚLO, neoddělitelnou součástí těla je také NOS a ZOBÁK. ZÁMEK slouží k tomu, aby lano samo nevypadlo z karabiny (uzavírá "okruh"), u většiny typů karabin se musí zavírat samočinně (neplatí pro karabiny typu A a Q), otáčí se okolo 1. osy. 2. osa (někdy je odlita spolu se zámkem) slouží k tomu, aby po uzavření karabiny zapadla do ZOBÁKu. To je nutné protože TĚLO karabiny je pružné a při zatížení se 2.osa opře do zobáku. POJISTKA slouží k tomu, aby bylo možno po uzavření karabiny zabránit jejímu samovolnému otevření. Které typy karabin musí být pojistkou opatřeny a jaké jsou typy pojistek je napsáno níže.

Je-li karabina opatřena systémem KEY-LOCK, NOS karabiny vypadá jinak. Karabina s drátěnným zámkem nemá osy, neboť 1.osa je součástí zámku a 2.osa není třeba, nos se zahákne přímo za drát.

Obecné požadavky na karabiny:

 • dle typu musí karabina splňovat požadavky na pevnost dle tabulky
 • musí být zřetelně, nesmývatelně opatřena závazným značením
 • u každého typu jsou dále specifikovány další požadavky

ZNAČENÍ

Na každé karabině musí být vyznačeny základní údaje: pevnost v podélném a příčném směru a pevnost s otevřeným zámkem. Podle poslední normy má být pevnost uvedená v kN, u starších typů se můžeme setkat také s jinými jednotkami:
- kN, 1kN = 100kg
- kg
- daN, 1daN = 1kg
Číslo udávající pevnost je vlastně mez pevnosti, při které karabina praská (tedy nikoliv hodnota běžného zatížení). Hodnota má být celočíselná (v kN) zaokrouhlená dolů. U karabin typu H, K, a X by tento typ dle ČSN EN 12275 měl být označen písmenem v kroužku (to jsem snad ještě ve skutečnosti neviděl, maximálně někdy tam je "HMS" nebo "KLETTERSTEIG" a ne v kroužku).

karabina.gif (2027 bytes)

 

TYPY KARABIN

Typy karabin a jejich minimální požadovaná statická pevnost. V 1. sloupci typ tabulky je uvedeno typové označení dle CSN EN 12275. Ve 2. sloupci je uvedeno označení používané v horolezecké literatuře, které je však někdy odlišné (pozor na záměnu typů D a B). U údajú označených hvězdičkou nejsou žádné požadavky, je-li karabina vybavena automatickou pojistkou.

typ

 

název

sipka_mh.gif (65 bytes)

open_kar.gif (85 bytes)

sipka_mv.gif (71 bytes)

nějaký příklad na obrázku

B

D

základní karabina

20

7*

7

s rovným zámkem
s prohnutým zámkem

H

HMS

karabina HMS

20

6*

7

HMS

K

 

karabina na KLETTERSTEIG

25

-

7

 

A

 

speciální karabina do skoby

20

7*

-

karabina Frog od KONGa

D

 

karabina se zajištěnou polohou lana

20

7*

-

s rovným a prohnutým drátěným zámkem

Q

 

karabina se šroubovacím zámkem

25

-

10

 

X

O

oválná karabina

18

5*

7

 

Základní karabina, typ B, označovaná také "D", "déčko", "symetrické/asymetrické D"
Je jakákoliv karabina, která nesplňuje požadavky na typy H, K, D. Rozvor musí být alespoň 15mm. V oblasti A musí být místo pro vložení 2 lan o průměru 11mm, aniž by drhla o zámek.
Použití
Vhodná: Je to nejuniverzálnější karabina vhodná například jako postupové jištění. Pro sebejištění jen typ s pojistkou

HMS karabina
Karabina obvykle hruškovitého tvaru používaná k jištění poloviční lodní smyčkou
Použití
Vhodná: pro jištění poloviční lodní smyčkou, nouzové slanění po 2 pramenech poloviční lodní smyčky. Z důvodů symetrie a velkého rozvoru se dá použít pro konstrukci kladkových, přepravních a záchraných systémů, pro uzel "GARDA"
Nevhodná: Tvar není výhodný pro zapínání do pevného jištění, do užších skop apod.
Nesmí být použita: Z důvodů menší nosnosti nesmí být zaměněna s karabinou typu KLETTERSTEIG!! Nepoužívat na zajištěných cestách typu KLETTERSTEIG a VIA FERRATA

karabina KLETTERSTEIG, typ K
Karabina používaná pro jištění na zajištěných cestách. Karabina musí mít automatickou pojstku a rozvor alespoň 21mm. V oblasti A musí být místo pro vložení 2 lan o průměru 11mm nebo 1 ocelového lana o průměro 21mm, aniž by drhla o zámek.
Použití
Vhodná:  Pro jištění na cestách typu KLETTERSTEIG a VIA FERRATA. Také pro zajištění spolulezce a pro sebejištění. Všude tam, kde potřebujeme "masívnější" karabinu
Nesmí být použita: Nesmí se použít pro jištění poloviční lodní smyčkou jako HMS, poloměr ohybu je totiž menší a v jednom směru hrozí zablokování poloviční lodní smyčky

specielní karabina do skoby, typ A
Karabina takové speciální konstrukce která umožňuje zatížení pouze v podélném směru a nedovoluje samovolné otevření. Není to karabina v pravém slova smyslu, spíše jakási konstrukce. Třeba firma KONG tomu říká "konektor".
Použití
Vhodná: Jako postupové jištění do skob a nýtů, jejichž oka jsou orientovány kolmo k povrchu skály, tak aby po zacvaknutí do oka byla karabina rovnoběžně s povrchem skály. Tvar nýtu musí být takový, aby byla zajištěná vhodná poloha karabiny. Skoba/nýt musí mít odpovídající rozměry
Nevhodná:  Nosit sebou jinam než na skalky
Nesmí být použita: Na zajištění do pískovcového kruhu.

karabina se zajištěnou polohou lana
Karabina konstruovaná tak, aby zatížení mohlo působit pouze v jediném směru, a to podélném. Rozvor musí být alespoň 15mm. V oblasti A musí být místo pro vložení 2 lan o průměru 11mm, aniž by drhla o zámek.
Použití
Vhodná: Pro postupové jištění ve spojení s expres smyčkou "expreskou"
Nevhodná: Všude tam, kde se nevyužije toho, že na jedné straně lze polohu popruhu/lana zajistit proti posunutí.

karabina se šroubovacím zámkem, typ Q
Karabina, zavírající se zašroubováním převlečné matice. Zašroubování z plně zašboubovaného do plně otevřeného stavu musí být potřeba nejméně 4 otáček převlečné matice. Na karabině musí být ukazatel který indikuje není-li matice úplně zašroubovaná (barevnou značkou nebo viditelným závitem)
Použití
Vhodná: Všude tam, kde není potřeba karabinu často otevírat a zavírat. Někdy jsme také v situaci, kde je žádoucí, aby s karabinou nemohl manipulovat kdokoliv.

oválná karabina
Karabina musí mít obrys přibližně symetrický kolem podélné osy, vnitřní poloměr zakřivení na delším konci (naproti zámku) musí být nejméně 12mm. Rozvor musí být alespoň 15mm. V oblasti A musí být místo pro vložení 2 lan o průměru 11mm, aniž by drhla o zámek. Tuto karabinu je vhodné mít s pojistkou.
Použití
Vhodná: Pro sebejištění, pro spojení se šplhadly a pro konstrukci kladkových a záchranných systémů tam kde stačí její nosnost. Její oválný tvar je vhodný zvláště tam, kde dochází střídavě k zatěžování a odlechčování - neobsahuje ostré ohyby, málokde se zasekne v průvlaku, jde dobře otočit (např. u šplhadla).
Nesmí být použita: Pro jištění prvolezce (malá nosnost).

ZÁMEK

ZÁMEK slouží k tomu, aby lano samo nevypadlo z karabiny (uzavírá "okruh"), u většiny typů karabin se musí zavírat samočinně. Obecné požadavky na zámek karabiny

 • obecná funkce zámku: zámek v jakékoliv jiné než zavřené poloze se po uvolnění musí do této polohy vrátit = zavírá se samočinně
 • funkce zámku při zatížení karabiny: zámek musí být možno volně otevírat a zavírat při zatížení karabiny silou 800N v podélném směru
 • tuhost otevírání zámku: působíme-li silou 5N kolmo na zámek 1cm pod nosem karabiny, karabina se nesmí otevřít více než tak, aby prošla smyčka průměru 3mm.

Zámky můžeme rozdělit podle:

 • tvaru, obrázek
  • rovný
  • prohnutý : usnadňuje cvakání, nepatrně zvětší rozvor karabiny
 • provedení
  • klasický, jako odlitek se 2 (1) osou
  • drátěný: i když vypadá nedůvěryhodně, má nesporné výhody:
   1. zámek má nižší hmotnost, tedy i celá karabina
   2. větší rozvor karabiny
   3. potlačení efektu WHIPLASH: karabina se při zachycení pádu může při nárazu o skálu krátce otevřít, a to právě v okamžiku zachycení pádu (není to výmysl: praxe už zná mnoho smrtelných úrazů, zapříčiněných WHIPLASHem). Drátěný zámek má mnohem menší hmotnost a tedy i moment setrvačnosti a doba otevření je o mnoho kratší
    mezi nevýhody patří hlavně to, že zatím nejsou typy s pojistkou ani systémem KEY-LOCK
 • způsobu, jakým se zámek "zahákne" do nosu karabiny. Netýká se to jen zámku, ale samozrejmě také nosu karabiny
  • na horním konci zámku osička, na karabině zobák
  • na horním konci zámku zobák, na karabině osička
  • systém KEY-LOCK, obrázek

POJISTKA

Pojistky můžeme rozdělit podle:

 • obsluhy
  • manuální: po uzavření zámku musíme sami pojistku zatáhnout
  • automatické: po uzavření zámku se zajistí automaticky
 • materiálu. Jakmile byly vyvinuty trochu odolnější plasty, začaly se některé druhy automatických pojistek vyrábět plastové, nebyl totiž důvod k tomu, aby byly pojistky nějak pevné. Slouží přece k tomu, aby nedošlo k samovolnému otevření zámku. V poslední době se ale diskutuje o možnosti prolomení pojistky slaňovací osmou při jištění (obrázek doplním, nebo viz Příloha MK a BK k Shubertovi). Vzhledem k tomu, že kolik pojistka "vydrží" není upraveno žádnou normou a při pohledu na plastový povrch pojistky není patrno, zda je plast například jen ne povrchu, nebo je to celé plastové, doporučuji obezřetnost. Jediná výhoda použití plastu je přitom pouze nižší hmotnost.
  • kovové, větší pevnost
  • plastové, nižší hmotnost
 • druhu, viz  obrázek, názvy uvedené níže nejsou (kromě šroubové) nijak závazné, každý výrobce tomu říká jinak. Druhů a názvů automatických pojistek je nepřeberné množství, neberte chybu jestli tu není uvedena "ta Vaše".Příklady:
  • šroubovací
  • bajonetová
  • TWIST-LOCK

Pojistka pojistky ? proč ne
V poslední době někteří výrobci k některým pojistkám montují ještě "pojistku pojistky"

 • a na tomto obrázku je zase DMM Belay Master. Plastová závora, která je přichycena k zádům karabiny se zaklapne do zámku se šroubovou pojistkou. To lze jen v případě, že je pojistka úplně zašroubovaná (kontrola!!). Vnitřní oblast karabiny se tak rozdělí vlastně na 2 prostory. To je další výhoda, neboť je vyloučeno zatížení v příčném směru. Zřejmé nevýhody: 1. při manipulaci nelze vyloučit samovolné otevření plastové západky, 2. jak se cvakne to, co chceme mít po zaklapnutí v té užší vnitřní části (naproti nosu karabiny)? to se musí cvaknout normálně a pak přetáhnout přes zámek se šroubovou pojistkou.
Zpět nahoru
Zpět na obsah
 

Mireček company (2000-2006)