Dnes je
 

Klasifikace


Zpět na obsah

Následující tabulka srovnává jednotlivé klasifikaci UIAA a ostatní klasifikační stupnice. Dále je také tabulka, která srovnáva saskou stupnici a stupnici UIAA (co odpovídá jedn stupňům saské stupnice, tedy obráceně než zde). Jak známo, saská klasifikace docela odpovídá klasifikaci na našich pískovcích. Další tabulka pro srovnání stupnice v USA a UIAA. Je třeba si uvědomit, že toto srovnání je jen orientační, a že jaké jsou rozdíly v klasifikaci u nás, takové jsou i ve světě.
  

UIAA

Sasko

USA

Aus

Fra

Nor

Swe

UK

 

UIAA

Sasko

USA

Aus

Fra

Nor

Swe

UK

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IXa

5.11a

 

22

 

 

7-

 

2

I

 

 

 

 

 

 

 

 

8-

 

5.11b

F12

23

6c

 

 

 

2+

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IXb

 

 

 

 

7

 

 

3-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

5.11c

 

24

 

 

7

6a

3

III

5.0

 

 

 

 

 

M

 

 

IXc

5.11d

F13

25

7a

7+

 

 

3+

 

5.1

 

 

 

 

 

D

 

8+

 

 

 

 

 

 

7+

 

4-

IV

5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Xa

5.12a

 

 

7b

8-

 

 

4

 

5.3

 

 

 

 

 

VD

 

9-

 

5.12b

F14

26

 

 

 

6b

4+

V

5.4

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

7b+

8

8-

 

5-

 

5.5

 

 

 

 

 

HS

 

9

 

5.12d

 

27

 

 

 

 

5

VI

5.6

 

 

 

5-

5-

4b

 

 

Xb

5.12d

F15

 

7c

 

8

 

5+

VIIa

5.7

F7

14

5a

5

5

 

 

9+

 

 

 

 

 

8+

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

5.13a

 

28

7c+

 

 

6c

6-

VIIb

5.8

F8

16

5b

5+

5+

4c

 

 

Xc

 

F16

 

 

 

 

 

6

VIIc

5.9

F9

17

5c

6-

6-

5a

 

10-

 

5.13b

 

29

8a

9-

8+

 

6+

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

5.13c

F17

30

8a+

 

9-

 

 

VIIIa

5.10a

 

 

 

6

6

 

 

10

 

5.13d

 

31

8b

9

 

7a

7-

 

5.10b

F10

19

6a

 

 

5b

 

 

 

5.14a

 

 

8b+

 

9

 

 

VIIIb

 

 

 

 

6+

6+

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

7

 

5.10c

 

20

 

 

 

 

 

11-

 

5.14b

 

 

8c

9+

 

 

 

VIIIc

5.10d

F11

21

6b

7-

 

 

 

 

 

5.14c

 

33

8c+

 

 

 

7+

 

 

 

 

 

 

 

5c

 

11

 

5.14d

 

34

9a

 

 

7b

 

Obtížnost samostatných přeskoků, nebo přeskoků, které jsou součástí cesty je uvedena arabskými číslicemi u klasifikace:

  1. lehký
  2. středně těžký
  3. těžký
  4. velmi těžký

Stupeň obtížnosti přeskoku vyjadřuje celkový odhad možnosti skoku s ohledem na směr (nahoru/dolů), délku skoku a dráhu skoku.

Cesty lezené s tech. pomůckami budou hodnocené v stupnici UIAA stupni AOA4. Bude-li prvovýstup, který byl vylezen technicky, později přelezen volně, bude původní klasifikace přehodnocena.
 

Americká klasifikace

Příklad: 

5.11b

třída
obtížnost
podstupeň obtížnosti

Nejprve se rozliší třída:

  1. turistika
  2. těžší túra, pro udržení rovnováhy se použijívají ruce
  3. lezení s použitím rukou, mohou se vyskytovat exponovaná místa, kde je zejména pro nezkušené lezce vhodné použití speciální výzbroje pro jištění
  4. těžší lezení, kde je použití speciální výzbroje pro jištění nezbytné
  5. volné lezení, obtížnost vyžaduje zajištění lezce a spolulezce, nutno zakládat ostupové jištění
  6. technické lezení, výzbroje není použito jen k jištění, ale také k postupu  
Zpět nahoru
Zpět na obsah
 

Mireček company (2000-2006)